Balance Harmelen

Behandeling Qure


Tijdens een eerste behandeling nemen we samen het intakeformulier door dat al eerder ingevuld is over de klachten en thema’s die in je leven een rol spelen.


Ook wordt het formulier "Informed Consent" door je getekend.


We hebben dan al contact gehad en zijn er drie afspraken gemaakt.


Elke behandeling begint staande waarbij ik me met je verbind door een lichte aanraking.


Je komt in beweging waardoor ik toegang krijg tot je informatieveld waarna het loslaten kan gaan beginnen. Hierna gaat de behandeling liggend verder.


Na drie behandelingen is meestal al veel verbetering bereikt en kan je zonder hulp verder gaan in dit proces.


De thema’s en klachten kunnen zeer divers zijn zoals onder andere:


Fysiek:
Schouder-, rug- en nekklachten, scheefstand van het bekken, gewrichtsklachten, spijsverteringsklachten, hoofdpijn, migraine, allergieën, slapeloosheid.


Emotioneel:
Gevoelens van stress, opgejaagd gevoel, onzekerheid, overbelasting, boosheid, verdriet, zorgen, verlegenheid, angst.


Mentaal:
Overtuigingen van minderwaardigheid, gevoel er niet toe te doen, gevoel niet gezien te worden, niet kunnen opkomen voor jezelf, weinig zelfvertrouwen hebben, controle moeten houden.


Relationeel:
Problemen op de werkvloer, familieconflicten, niet op eigen benen durven staan, weinig zelfvertrouwen om relaties aan te gaan en te onderhouden.