Balance Harmelen

Informatie verstrekking Wkkgz voor clie╠łnten


Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.


Klachtenfunctionaris


Het kan voorkomen dat u als clie╠łnt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.


Geschilleninstantie


Het staat  u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. De geschillencommissie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een beschikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG


Contact


Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl.

Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele procedure.